Bukowa Góra, czyli urocze wzniesienie z bukowym lasem należąca do pasma Wzgórz Trzebiesławickich w granicach Dąbrowy Górniczej od ubiegłego roku jest miejscem intensywnej pracy archeologów pod kierunkiem dra hab. Dariusza Rozmusa. Choć od dawna miejsce to znajdowało się w zasięgu zainteresowań naukowców rozpoczęty ostatnimi czasy szereg specjalistycznych badań wpisujących się w jego interdyscyplinarny charakter przyniósł wręcz sensacyjne wyniki.
Arcyciekawie o prowadzonych w obszarze Bukowej Góry pracach wykopaliskowych, lecz także badaniach powierzchniowych, prospekcji lotniczej oraz serii datowań radiowęglowych opowiadał dr hab. Dariusz Rozmus archeolog z dąbrowskiego Muzeum Miejskiego „Sztygarka”. Badany obszar będący prawdopodobnie jednym z największych cmentarzysk pradziejowych i wczesnośredniowiecznym w Polsce stanowi prawdziwą rewelację w obrębie zasobu dziedzictwa archeologicznego. Zaplanowana na kolejne lata dalsza penetracja terenu w zamierzeniu naukowców ma przynieść dodatkowe, pogłębione ustalenia pozwalające na przeprowadzenie szczegółowej analizy kulturowo-chronologicznej.
 
Skip to content