Odkrywajmy razem archeologiczne tajemnice regionu!

 

Bukowa Góra – wzniesienie o wysokości 366 m n. p .m położone w Ujejscu, dzielnicy Dąbrowy Górniczej, od dawna intrygowała badaczy. Rozsiane po wzgórzu formacje skalne, przez długi czas uważane były za dzieło natury. W 2021 roku pojawiła się hipoteza, że to nie przyroda, a intencjonalne działanie ludzkiej ręki  – megality, budowle stawiane głównie w neolicie, wykonane z ogromnych bloków i głazów skalnych, służące prawdopodobnie m.in. jako obiekty kultu religijnego.

Potwierdzenie, że to właśnie ślady budowli megalitycznych mogłoby oznaczać, że miejsce to dotknięte zostało działalnością człowieka ok. 11 tys. lat temu, znacznie wcześniej, niż dotychczas uważano. W toku badań archeologicznych na wzniesieniu znaleziono m.in. krzemienie, które prawdopodobnie pochodzą ze schyłkowego paleolitu, a  także artefakty z epoki neolitu czy grób ciałopalny z ok. VII/VIII w. n. e.

O odkryciu, które z Bukowej Góry uczyniło cel wycieczek turystycznych z regionu, opowie dr hab. Dariusz Rozmus, archeolog prowadzący pracy wykopaliskach na Bukowej Górze, pracownik Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Na spotkanie zapraszamy w środę, 18 października, o godzinie 17:00.

Skip to content