Naukowy dwugłos o przeszłości ziem nad Przemszą i Brynicą.

 

Marcowe spotkanie w ramach Wieczorów Historycznych na Saturnie bez wątpienia stanowić będzie istną ucztę intelektualną. A to za sprawą dwóch znakomitych naukowczyń – dr hab. prof. UŚ Bożeny Czwojdrak oraz dr hab. prof. UŚ Katarzyny Wyrwas, które przybliżą świat średniowiecza za źródłami historycznymi, artefaktami, jak również słowami ukryty.

Ujęcie zaprzeszłej rzeczywistości poprzez dwa sposoby – semantycznie i historycznie – z pewnością przyniesie zupełnie inne, arcyciekawe spojrzenie na perspektywę badawczą terenów wchodzących w skład regionu Zagłębia Dąbrowskiego zwłaszcza w kontekście swoistych symboli identyfikacyjnych potrzebnych do przypisania określonym obszarom tradycji historycznej.

 

Zapraszamy 24 marca o godz. 17.00.

Wydarzenie współorganizowane z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Dąbrowie Górniczej.

 

Skip to content