Reformacja w Polsce – Arianie.

 

W dniu 3 marca o godzinie 17.00 w Muzeum Saturn miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Arianie – Bracia Polscy”. Ekspozycja ta powstała z prywatnych zbiorów Dariusza Ciepieli, który wygłosił wykład pt. „Arianie w Czeladzi i w Zagłębiu. Co łączy najstarszy budynek w Czeladzi z prezydentami Stanów Zjednoczonych?”.

 

Podczas prelekcji przybyli goście zapoznali się ze złożoną historią jednego z bardziej tajemniczych odłamów reformacji w Polsce. Prelegent rozpoczął wykład od zarysowania kontekstu – przedstawił pokrótce historię ruchu reformacyjnego w Europie, a następnie zawęził obszar tematyczny wygłaszanej prelekcji do terenów I Rzeczpospolitej, by po czasie znów powrócić do szerszej, światowej perspektywy. Okoliczności powstania, charakter zboru, okres świetności i zaniku arianizmu na ziemiach polskich oraz w świecie – to tylko niektóre z tematów podjętych podczas wykładu. Prelegent podjął również zagadnienia działalności arian w Holandii, Anglii oraz przedstawił ciekawostkę o kilku prezydentach Stanów Zjednoczonych, którzy mieli poglądy bardzo zbliżone do charakterystycznych dla tego nurtu. Oprócz ogólnoświatowego oraz polskiego kontekstu podczas prelekcji intrygujący okazał się lokalny wątek obecności arian na Zagłębiu Dąbrowskim – w Będzinie oraz Czeladzi. Dodatkowo prelegent przedstawił sylwetki czołowych przedstawicieli arianizmu m.in. Jana Łaskiego.

 

Wernisaż wystawy spotkał się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem była żywa dyskusja toczona na zakończenie spotkania.

 

Przybyłym dziękujemy za udział oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia. Wystawę pt. „Arianie – Bracia Polscy” będzie można podziwiać do 7 kwietnia.

 

Skip to content