Historia rodziny Reicherów.

Rozgrywała się w cieniu burzliwych wydarzeń dziejowych kreujących własne życiorysy, nierzadko dramatyczne, poszczególnych członków tejże familii rozrzucając ich nie tylko po całej Polsce, lecz i świecie. Za sprawą niezmiernie interesującego wykładu wygłoszonego przez Monikę Kemparę historyczkę z Sosnowieckiego Centrum sztuki-Zamek Sielecki ówczesna rzeczywistość  zatrzymana w zachowanych fotografiach, dokumentach, pamiątkach oraz wspomnieniach pieczołowicie przechowywanych przez kolejne pokolenia potomków Henryka i Eleonory Reicherów rozszerzyła w szczególności perspektywę postrzegania minionych czasów, w których przyszło im żyć zwłaszcza poprzez prymat hołdowanych idei, uczuć i wartości. W klanie Reicherów nie brakowało postaci wybitnych, nietuzinkowych, z powodzeniem wpływających na rozwój dziedzin, którymi się zajmowali, osiągających ponadprzeciętne sukcesy na niwie zawodowej czy też społecznej. Umiejętnie malowane słowami portrety osób wywodzących się z linii męskiej i żeńskiej rodu Reicherów przez sześć dekad zamieszkujących Sosnowiec nie tylko więc przypomniały ich rolę i znaczenie dla fortunnego rozkwitu tego miasta, ale nade wszystko pozwoliły na udane zaprezentowanie niezwykle wyrazistego, a przy tym urzekającego obrazu całej  rodziny.

Skip to content