Panowie Hieronim i Stanisław znów na Saturnie.

 

Zawrzeć w ograniczonym czasowo wystąpieniu całość osiągnięć pracowitego życia inżynierów Hieronima Kondratowicza oraz Stanisława Kontkiewicza stanowiło nader trudne zadanie. Różnorakie zainteresowania w dziedzinie przemysłu wydobywczego, geologii, szkolnictwa górniczego i powszechnego, jak też intensywna działalność na niwie społeczno-kulturalnej sprawiają, że zawodowy i naukowy dorobek oraz filantropijna spuścizna tych wielce zasłużonych dla polskiego górnictwa inżynierów pozostają niełatwe do ujęcia w stosunkowo krótkim syntetycznym opracowaniu. A jednak dr. inż. Andrzejowi Kontkiewiczowi prawnukowi znamienitych osobowości sztuka ta udała się niewątpliwie. Prawi i wierni wartościom ważnym oraz pożytecznym na stałe wpisali się w kanon dokonań naukowych postępowej myśli technicznej.

O inż. Hieronimie Kondratowiczu i inż. Stanisławie Kontkiewiczu warto pamiętać.

 

Skip to content