Przetarg nieograniczony.

Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Nr sprawy: ZP/MS/PN/D/01/2023

 

Nazwa zamówienia:

Wystawa stała Muzeum Saturn w Czeladzi realizowana w budynku Cechowni byłej Kopalni „Saturn” w Czeladzi przy ul. Dehnelów 43.

Tytuł zadania: „Cechownia – Postindustrialne Centrum Górnictwa Węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim”.

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Dokumentacja z postępowania znajduje się na Platformie przetargowej. Bezpośredni link do postępowania:

https://muzeum-saturn.logintrade.net/zapytania_email,122161,d634b94d834165d435956692c518095b.html

 

Dokumentacja techniczna – zał. nr 2 do SWZ projekt wykonawczy,  z uwagi na objętość, dostępna jest do pobrania poniżej:

Załącznik nr 2 do SWZ – projekt wykonawczy – Pobierz

 

Numer postępowania nadany przez operatora Platformy przetargowej – Z1/114877

 

 

Opublikował(a): Anna Krzysztoń

Ostatnia zmiana:

Skip to content