Nasz udział w wielkiej historii

Nasz udział w wielkiej historii: Losy żołnierzy, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino. Konkurs, zorganizowany na okoliczność 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, odbywał się pod patronatem Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs skierowany był do chętnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych z […]

Konkurs wiedzy o Czeladzi

Konkurs Wiedzy o Czeladzi swoimi początkami sięga roku 1983. Zainicjowany przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi ma na celu popularyzowanie wiedzy o bogatej historii, tradycjach i kulturze naszego miasta. Tę wspaniałą ideę, pieczołowicie do dzisiaj pielęgnowaną, kontynuuje od 2009 r., czyli od samego początku powstania Muzeum Saturn będące głównym organizatorem turnieju. Formuła Konkursu na przestrzeni lat ulegała […]

Lekcje muzealne

Czeladź bliska i daleka. Tradycje wielkanocne w Zagłębiu Dąbrowskim. Czeladź przemysłowa – jak rozwijało się miasto w XX wieku. Pamięć o powstaniu styczniowym. Witamy w Muzeum Saturn! Jak powstawała Czeladź? Czeladzki mit ziemi obiecanej. Czeladź w retro obiektywie. Spotkania z kustoszem, czyli czy w muzeum wszystko wolno? Tak zmieniała się Czeladź. Miasto dawniej i dziś

Skip to content