Adamski Jan JH

Osadzony w KL Auschwitz z numerem 23391, ostatni wpis z dnia 22.07.1943 r. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen z numerem obozowym 48776. Wyzwolony dnia 05.05.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl

Skip to content