„Stan wojenny. Represje wobec czeladzkich działaczy opozycji antykomunistycznej”

Czeladzkie ślady stanu wojennego. Muzeum Saturn zaprasza do oglądania wystawy zatytułowanej „Stan wojenny. Represje wobec czeladzkich działaczy opozycji antykomunistycznej” przygotowanej specjalnie na okoliczność 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju. Na kilkunastu panelach wystawienniczych umieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące okresu stanu wojennego z uwzględnieniem zdarzeń rozgrywających się także w Czeladzi. Najbardziej jednak istotna część […]