Trzecie wydanie Kalendarza Historycznego. Tym razem 14 stronicowe wydawnictwo, którego autorem szaty graficznej jest pani Teresa Strojniak, opatrzone zostało archiwalnymi fotografiami Czeladzi wykonanymi w 1913 roku przez Juliusza Kłosa i Bronisławę Kondratowiczową – członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Kilkadziesiąt czarno-białych zdjęć czeladzkich obiektów, dziś nieistniejących a nierozerwalnie związanych z historią miasta, zapisanych na szklanych negatywach, przetrwało ponad sto lat. „Szkiełka” cudem ocalałe z pożogi wojennej przekazane są pod troskliwą opiekę Polskiej Akademii Nauk, gdzie przechowywane poddawane są konserwacji a następnie digitalizacji.

Unikalne zdjęcia dawnej Czeladzi po raz pierwszy zostały zaprezentowane w 2011 r. na wystawie „Na szkle zapamiętane” zorganizowanej przez Muzeum Saturn we współpracy z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie. Znane do tej pory garstce dzisiaj trafiają do szerokiego kręgu odbiorców i niewątpliwie staną się obiektem zainteresowania pasjonatów przeszłości miasta jak również miłośników dawnej fotografii. Rok 2016 był doskonałą okazja, aby przypomnieć o TOnZP, stowarzyszeniu mającym ogromne zasługi w dziedzinie ochrony zabytków i polskiego dziedzictwa kulturowego, a od powstania, którego minęło 110 lat (czyt. „Marka: Towarzystwo nad Zabytkami Przeszłości”).

 

Skip to content