W ukazujących się od 6 lat, wydawanych przez Muzeum Saturn Kalendarzach Historycznych, szatę graficzną stanowią najczęściej archiwalne zdjęcia naszego miasta. Te, które wraz z najnowszym kalendarzem będą Państwu towarzyszyć na co dzień w roku 2020 zostały wykonane ręką Wilhelma Kidawy, właściciela pierwszego, funkcjonującego w przy czeladzkim Rynku zakładu fotograficznego.

Fotografie mistrza stanowią część większej kolekcji, o którą w 2017 roku Muzeum Saturn wzbogaciło swe zbiory. Cenny spadek nim trafił do czeladzkiego muzeum przez kilka ostatnich lat przechowywany był w rodzinnym archiwum, nad którym pieczę sprawowali depozytariusze kolekcji: pani Anna Zarębska córka fotografa i pan Grzegorz Zarębski – wnuk mistrza.

Kalendarz na rok 2020 zawiera jedynie część większego zbioru sygnowanego ręką Wilhelma Kidawy, wybrane zostały zdjęcia ukazujące Czeladź sprzed 100 lat, przypominające nam znane postaci z życia i historii miasta oraz te będące zapisem istotnych wydarzeń miejskich. W sentymentalnej podróży szlakiem pejzaży i architektury z nostalgią odwiedzamy miejsca, których dzisiaj już nie ma, choć jeszcze niedawno stanowiły nieodłączny element czeladzkiego krajobrazu.

Zachwyca średniowieczny Rynek z charakterystyczną bryłą Ratusza, barokowym kościółkiem i żydowską bożnicą. Swój czar niezmiennie roztaczają rozlewiska i nieokiełznane meandry kapryśnej Brynicy oraz górujący nad Starym Miastem monumentalny kościół św. Stanisława BM. Niewysokie, przysadziste domy z mansardowym dachem skłaniają do zadumy nad przemijaniem, nietrwałością wszystkiego co nas otacza.

Skip to content