Autor: Prof. Dariusz Nawrot

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2016

Opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Liczba stron:  233 strony

Oprawa: miękka

Cena: 19,00 zł

Pierwsze wydawnictwo dotykające słabo zbadanego epizodu przynależności Zagłębia Dąbrowskiego do Prus. Szereg naświetlonych przez autora, prof. Dariusza Nawrota, wydarzeń obejmuje nieznane dotąd fakty dotyczące zapominanego powstania na Nowym Śląsku, które miało niezwykle ważne konsekwencje – mianowicie włączenie naszego regionu do Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim pozostanie w granicach Królestwa Polskiego.

Skip to content