Opracowanie:  Iwona Szaleniec, Anna Binek-Zajda, Ewelina Buras

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2018

Projekt i opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Oprawa: Wydawnictwo kartograficzne

Cena:  3,00 zł

Opracowanie stanowi próbę uporządkowania wiedzy dotyczącej miejsca spoczynku osób związanych z Czeladzią, które brały udział w latach zmagań o odrodzenie Polski: legionistów, powstańców, żołnierzy, członków organizacji itd. Zbiorczy wykaz zidentyfikowanych osób naniesiono na plan czeladzkiego cmentarza tworząc swoisty szlak walk o polskość. 

Skip to content