KWESTA PUBLICZNA

Z inicjatywy Towarzystwa Powszechnego „Czeladź”, Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej (CIS) i Muzeum Saturn, przy wsparciu Burmistrza Miasta Czeladź, został powołany do życia Komitet Społeczny Pro Memoria. Członkami założycielami i organizatorami zbiórki publicznej są: Iwona Szaleniec, Aneta Muszyńska Bania i Beata Krzemińska. Komitet został zawiązany celem przeprowadzenia kwesty na rzecz odnowy czeladzkich zabytkowych nagrobków. Najstarszy, powstały w połowie XVIII wieku, czeladzki cmentarz należący do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika jest miejscem, gdzie do dziś zachowały się nagrobki datowane na połowę XIX wieku, przedstawiające dużą wartość artystyczną ówczesnej sztuki rzeźbiarskiej i kamieniarskiej. Ich zdecydowana większość, pozbawiona opieki naturalnych właścicieli wykazuje ogromny stopień zniszczenia i wymaga zabiegów renowacyjnych. Niszczejące z roku na rok, bez naszej pomocy w niedługim czasie ulegną całkowitej degradacji a my bezpowrotnie utracimy najbardziej charakterystyczne czeladzkiej nekropolii.

Komitet Społeczny Pro Memoria jest ciałem społecznym czuwającym nad całością spraw związanych ze zbiórką publiczną, końcowym rozliczeniem zebranych środków finansowych ale także nad pracami prowadzonych prac konserwatorskich.

Prosimy o wsparcie naszej kwesty. Tylko dzięki Państwa szczodrości mogą zostać zachowane dla przyszłych pokoleń rzeźbiarskie perełki czeladzkiej nekropolii, dzieła które wyszły spod ręki znamienitych, zagłębiowskich kamieniarzy Corradiniego, Zagórskiego i innych.

Ratujmy Czeladzkie Powązki.

Skip to content