PIASKI – POSTINDUSTRIALNA PERŁA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2015 roku Muzeum Saturn zrealizowało wspólnie z Towarzystwem Powszechnym „Czeladź” projekt „Piaski – postindustrialna perła województwa śląskiego”, którego osią tematyczną jest czeladzka dzielnica Piaski, w kontekście śląskiego i zagłębiowskiego dziedzictwa postindustrialnego województwa. Piaski to unikatowe założenie powstałe dzięki francuskiemu kapitałowi, jednego z najbardziej wartościowych architektonicznie i największych osiedli robotniczych zarówno w Zagłębiu Dąbrowskim jak i w całym województwie śląskim.

Projekt składał się z trzech komponentów:

  1. Wystawa fotograficzna pt. „Osiedle patronackie Piaski. Niedoceniane dziedzictwo
    W ramach zadania wykonano serię fotografii artystycznych przedstawiających współczesny obraz poprzemysłowej dzielnicy Piaski. Ich autorem był młody, utalentowany artysta Krystian Niedbał. Łącznie powstało 91 ujęć, z czego na ekspozycji zaprezentowano 35. Ekspozycja była prezentowana w okresie od 18 września do 3 listopada 2015 roku.
  2. Konferencja naukowa „Niedocenianie dziedzictwo. Osiedla robotnicze województwa śląskiego”.
    Częścią składową projektu była konferencja naukowa, do udziału w której zaproszono utytułowanych pracowników z Uniwersytetu Śląskiego, naukowców z instytucji badawczych oraz placówek muzealnych z całego regionu. Prelegenci zaprezentowali historię, specyfikę architektoniczną i wartość urbanistyczną zabytkowych osiedli i kolonii robotniczych: Katowic, Siemianowic Śląskich, Radlina, Rudy Śląskiej, Zabrza, Sosnowca, Czeladzi, Bytomia. Wyniki swoich dociekań przedstawiło w sumie 10 badaczy z następujących instytucji: Uniwersytetu Śląskiego (dr hab. Irma Kozina, dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda), Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie (Barbara Klajomon), Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (Anna Syska), Muzeum Saturn w Czeladzi (Stefania Lazar), Urzędu Miasta w Radlinie (Marek Gajda), Muzeum w Sosnowcu (Ewa Chmielewska), Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (Jacek Jakubek), Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej (Krzysztof Gołąb) oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Dariusz Walerjański). Konferencję została objęta patronatem naukowym przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.
  3. Publikacja książki „Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura
    Ostatnim etapem zadaniu było wydanie publikacji naukowej autorstwa Stefanii Lazar i Anny Binek – Zajdy, której celem była popularyzacja wiedzy o historii i znaczeniu osiedla robotniczego na czeladzkich Piaskach i ukazania prosocjalnej działalności właścicieli dawnej kopalni „Czeladź”. Jest ona pierwszą próbą syntetycznego, naukowego opracowania tematu Piasków. Książka została opatrzona bogatym materiałem ikonograficznym – zarówno archiwalnym jak i współczesnym, ukazującym ponadczasowe piękno architektoniczne tego osiedla patronackiego. 

 

Zadanie publiczne „Piaski-postindustrialna perła województwa śląskiego” zostało realizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Skip to content