Żydowskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej

odnośnik do żydowskich strat wojennych

— Bronia

Nazwisko rodowe: Penczak Rodzina: ojciec Alter, matka Shifra, zamężna Zamordowana. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

— Feiga

Nazwisko rodowe: Berman Rodzina: ojciec Khaim, matka Lea, zamężna Zamordowana w 1942 r. w KL Auschwitz. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/  

— Khaia

Nazwisko rodowe: Berman Rodzina: ojciec Khanokh, matka Lea, zamężna Zamordowana w 1942 r. w KL Auschwitz. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/  

Adamski Jan JH

Osadzony w KL Auschwitz z numerem 23391, ostatni wpis z dnia 22.07.1943 r. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen z numerem obozowym 48776. Wyzwolony dnia 05.05.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl

Ainisman Rosa Roza

Nazwisko rodowe: Keizer/Kaiser Rodzina: ojciec Zeev, matka Sara z d. Szajndl, brat Benjamin, mąż Józef Zawód: krawcowa Ofiara holocaustu, zamordowana w KL Auschwitz w 1942 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Anisman Anielman Blima Bluma

Zawód: krawcowa Osadzona w KL Gross-Rosen i oznaczona numerem 39659. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Anisman Fela Feigla

Zawód: prządka W KL Gross-Rosen oznaczono ją numerem 21514 i skierowano do podobozu Parschnitz, gdzie pracowała w fabryce Alois Haase. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Anisman Hana Khana

Rodzina: ojciec Natan, matka Fela, mąż Moishe, syn Simon W czasie wojny przebywała w gettcie w Czeladzi. Zamordowana w KL Auschwitz. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Anisman Moishe Moshe

Rodzina: ojciec Mendel, matka Rosa Blima, żona Hana, syn Simon W czasie wojny przebywał w gettcie w Czeladzi. Zamordowany w KL Auschwitz. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Anisman Rywka Ryfka

Zawód: prządka Osadzona w KL Gross-Rosen z numerem 21729 i skierowana do podobozu Parschnitz, gdzie pracowała w fabryce Alios Haase. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen  

Anisman Simon Szymon

Osadzony w KL Gross-Rosen, posiadał numer 24023. Został ewakuowany z KL Gross-Rosen do KL Buchenwald dnia 10.02.1945 r., gdzie otrzymał numer 127656. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Berman Aron Leib

Rodzina: ojciec Beniamin, matka Reizl, żona Rivka Zawód: kupiec Zamordowany w Grodźcu (Będzin) w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Berman Beniamin

Rodzina: ojciec Khanokh, matka Lea, żona Reizl, syn Aron Zawód: kupiec Zamordowany w KL Auschwitz w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Berman Beniamin

Rodzina: ojciec Hendel, żona Reizl Zamordowany w KL Auschwitz w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Berman Beniamin Wolf

Rodzina: ojciec Hendel, matka Laia z d. Klajner W maju 1943 r. wywieziony go getta w Będzinie i tam rozstrzelany dnia 15.08.1943 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, 1041 Sąd Grodzki w Czeladzi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Skip to content