Pałka Halina

Nazwisko rodowe: Maroszek

Rodzina: ojciec Leon, matka Gabriela

Wywieziona na roboty przymusowe do Roszkowic, zatrudniona w rolnictwie od lutego 1943 r. do lutego 1945 r.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1928-09-24
Data zgonu 1999-01-04
Miejsce zamieszkania: Sosnowiec
Skip to content