Michalski Stanisław

Rodzina: ojciec Jan, matka Antonina

Wywieziony na roboty przymusowe do Alt Altmansdorf (Starczów) w latach 1942-1944. Następnie wywieziony do Błotnicy, gdzie był zatrudniony w rolnictwie w latach 1944-1945. W 1945 r. pracował jako robotnik przymucowy w Plotnitz.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1919-05-04
Data zgonu 2000-05-09
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content