Pawlik Antonia

Nazwisko rodowe: Sroka

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Stanisława

Wywieziona na roboty przymusowe do Niwnicy, zatrudniona w rolnictwie od października 1940 r. do marca 1945 r.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1925-11-30
Data zgonu 2006-03-31
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content