Grabowska Janina

Nazwisko rodowe: Wojtała

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Stanisława

Wywieziona na roboty przymusowe do Bogdanowic, zatrudniona w rolnictwie w latach 1942-1943. Następnie zatrudniona w rolnictwie w Głubczycach w latach 1943-1945. W roku 1945 zatrudniona w Bogdanowicach.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1921-02-02
Data zgonu 2008-03-29
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content