Babiński Zbigniew Juliusz

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Helena z d. Borkowska, żona Henryka, dwoje synów

Kapitan pilot Wojska Polskiego, służba stała. Już jako uczeń gimnazjum pasjonował się lotnictwem. W 1918 r. aktywnie uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do polskiego lotnictwa wojskowego. Słyżył jako podporucznik pilot w 1. Eskadrze Wywiadowczej podczas wojny polsko-radzieckiej. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r., wykonywał loty zwiadowcze na RWD-14 „Czapla” (ostatni 16 września). Został wzięty do niewoli radzieckiej, do obozu w Kozielsku. Rozstrzelany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Odznaczony SKZ, czeskim orderem „Biały Lew” i „Gwiazdą Rumunii”.

Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl; www.ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/

Data urodzenia 1896-05-13
Data zgonu 1940-04-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Katyń
Skip to content