Bagiński Edward

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Helena z d. Szkoc, żonaty, syn Włodzimierz

Zawód: technik budowlany

Podporucznik Wojska Polskiego CKM (Ciężki Karabin Maszynowy), rezerwa. Do wybuchu wojny pracował w firmie budowlanej w Katowicach. Ukończył dywizyjny kurs pchor. w 22 pp (1935). Ppor. ze starsz. Ostatni przydział wojskowy 01.01.1938 r.: 74. Górnośląski Pułk Piechoty w Lublińcu. Do niewoli sowieckiej dostał się w nieznanych okolicznościach, ostatni list żona otrzymała w lutym 1940 r. z Kozielska. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r.

Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl; www.ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl

Data urodzenia 1912-09-20
Data zgonu 1940-04-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Katyń
Skip to content