Banaś Wincenty

Rodzina: ojciec Józef, matka Julianna z d. Żabińska, żona Natalia, syn Witold (ur. 06.12.1931 r.)

Zawód: posterunkowy Policji Państwowej

Ukończył Szkołę Rzemieślniczą w Żyrardowie, pow. błoński. Służbę w policji rozpoczął dnia 02.01.1932 r. i pełnił ją w powiecie rohatyńskim na Posterunku w Stratyniu do 07.06.1934 r., potem przeniesiony został na Posterunek w Koniuszkach i Komisariat w Czeladzi. Od 16.08.1935 r. do września 1939 r. pracownik kancelarii Posterunku w Rohatynie.Osadzony w obozie w Ostaszkowie, w 1940 r. rozstrzelany w Twerze. Rodzina zosłana do Kazachstanu, przebywała tam w latach 1940-1946.

Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011

Data urodzenia 1907-07-20
Data zgonu 1940-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Twer
Skip to content