Jakubowski Józef

Rodzina: ojciec Jan, matka Antonina z d. Gilewicz

Zawód: podkomisarz Policji Państwowej

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 22.01.1920 r. do 12.08.1920 r. w Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich. W policji od dnia 07.11.1920 r. Początkowo służbę pełnił w woj. białostockim, między innymi jako kieronik II Komisariatu w Grodnie. Od lipca 1937 r. do września 1939 r. na stanowisku kierownika Komisariatu w Czeladzi. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Osadzony w obozie w Osaszkowie, w 1940 r. został rozstrzelany w Twerze.

Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl

Data urodzenia 1883-03-19
Data zgonu 1940-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Twer
Skip to content