Urban Jan

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Marianna z d. Mróla, żonaty, syn Damian

Zawód: starszy posterunkowy Policji Państwowej

Służbę wojskową odbył w armii niemieckiej w okresie od 21.06.1917 r. do 12.11.1918 r. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie jako żołnierz 70. pułku z Pleszewa brał udział w wojnie bolszewickiej w 1920 r. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Odznaką „Szlakiem Kadrówki”, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Był aktywnym członkiem Związku Strzeleckiego. W roku 1923 wstąpił do Policji Państwowej i do roku 1937 pracował na Posterunku w Wojkowicach Kościelnych. Następnie został przeniesiony do służby w Komisariacie Policji Państwowej w Czeladzi, gdzie pracował do wybuchu wojny. Osadzony w obozie w Ostaszkowie, w roku 1940 rozstrzelany w Twerze.

Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl

Data urodzenia 1899-10-23
Data zgonu 1940-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Twer
Skip to content