Balik Roman

Rodzina: ojciec Wawrzyniec, matka Teofila

W lutym 1940 r. deportowany do Sińkowa (pow. zaleszczycki) i wywieziony do Irkucka, gdzie przybywał do 1942 r. Następnie w 1942 r. zesłany do Kraju Krasnojarskiego, gdzie przebywał do maja 1945 r.

Źródło:  www.indeksrepresjonowanych.pl; „Czeladzkie Pominiki”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2008.

Data urodzenia 1937-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content