Bibuła Bonifacy

Rodzina: ojciec Filip

Deportowany z obwodu wołyńskiego (Ukraińska SRR) w 1940 r., dnia 24.02.1940 r. zesłany do Wostocznyja w obwodzie archangielskim. Zwolniony dnia 11.09.1941 r. do Pugaczowa (obwód saratowski, obecnie Nikołajewsk). Repatriowany do Polski w 1946 r.

Źródło: www.indeksrepresjonowanych.pl; „Czeladzkie Pominiki”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2008.

Data urodzenia 1933-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content