Skupień Edmund

Rodzina: ojciec Piotr

Deportowany z obwodu wołyńskiego (Ukraińska SRR) w 1940 r. Dnia 22.02.1940 r. został zesłany do Siemiriecznyja (obwód archangielski). Zwolniony dnia 15.09.1941 r. do obwodu czkałowskiego, powiat buzułucki.

Widnieje na wykazie osób ewakuowanych z ZSRR i przebywających w Teheranie, oraz w wykazie uchodźców polskich na terenie Afryki Wschodniej i Rodezji. W 1948 r. został repatriowany do Polski.

Źródło: www.indeksrepresjonowanych.pl; „Czeladzkie Pominiki”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2008.

Data urodzenia 1932-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content