Zarębska Marianna

Nazwisko rodowe: Kocot

Rodzina: mąż Józef, dzieci Helena, Zdzisław, Janina

Adres: Czeladź, ul. Milowicka

Osadzona w więzieniu w Katowicach w 1940 r. na 6 miesięcy.

Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]; informacje pozyskane od rodziny, dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content