Cieśliński Aleksander

Rodzina: ojciec Szczepan (szewc), matka Elżbieta z d. Nowacka, siostra Antonina,  żona Janina z d. Kluszczyńska, dzieci: Zygmunt (radny miasta), Ireneusz (lekarz medycyny, zam. Nowy Tomyśl), Zofia

Zawód: pedagog

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Przedczu, a następnie do Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy, które ukończył w 1903 r., po czym bezzwłocznie podjął pracę jako nauczyciel najpierw w Grabinie, potem w szkole Polskiej Macierzy Szkolnej w rodzinnym Przedczu i w Łęczycy, skąd za tajne nauczanie w języku polskim musiał uciekać. W latach 1912-1919 pracował w szkole gzichowskiej (Będzin), jednocześnie piastując funkcję radnego Będzina i sekretarza Rady Miejskiej. Do Czeladzi przybył w 1919 r., obejmując stanowisko kierownika Szkoły nr 1 przy ul. Będzińskiej. Był jej kierownikiem aż do wybuchu II wojny. Jako nauczyciel muzyki zorganizował chór szkolny, a także stale koncertujący zespół mandolinistów. Przy szkole stworzył również Koło Przyjaciół Harcerzy. Dla niezamożnych uczniów wprowadził dożywianie a raz w roku „deputat” – sztruksowe ubranie i parę butów. Przyczynił się do powstania szkół na Saturnie i Piaskach oraz do budowy nowej szkoły przy ul. Milowickiej (dziś Gimnazjum nr 2). Założył pierwszą bibliotekę publiczną wraz z wypożyczalnią książek i cyklicznie organizowanymi kiermaszami.

W okresie powstań śląskich organizował pomoc dla powstańców. Zgromadzony sprzęt, umundurowanie i żywność ulokował na poddaszu Szkoły nr 1. Korzystali z tego a także zebranych funduszy przybywający tu powstańcy zza Brynicy. We wrześniu 1939 r. po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich i po zawieszeniu nauki szkolnej udał się do niemieckiego burmistrza, domagając się otwarcia szkół. W rezultacie został aresztowany i osadzony w będzińskim więzieniu. Szczęśliwie zwolniono go z nakazem codziennego meldowania się w komisariacie. W 1940 r. podczas „krwawej środy” (17 lipca) znalazł się wśród represjonowanych mieszkańców Czeladzi. Cały dzień wraz z synem przeleżał na ul. Zamurnej. Po tych wydarzeniach uciekł z miasta do rodzinnego Przedcza, gdzie pozostał do końca okupacji. Natychmiast po wyzwoleniu powrócił do Czeladzi i do Szkoły nr 1. Zmarł dnia 29.12.1952 r., pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej.

Źródło: http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/historia/who_is_who

Data urodzenia 1884-02-24
Data zgonu 1952-12-29
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content