Nowak Domicela

Aresztowana z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziona do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, została umieszczona w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. W sierpniu 1944 r. trafiła do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powróciła do Czeladzi.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1931-04-24
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content