Rokita Stanisław

Rodzina: ojciec Jan, matka Marianna z d. Czerwiec, żona Maria/Marianna

Zawód: maszynista

Porucznik AK. Zginął dnia 29.12.1940 r. w wybuchu łaźni miejskiej na ul. Zamurnej (B. Pieńkowskiego), która stanowiła magazyn materiałów wybuchowych Związku Orła Białego Zagłębia Dąbrowskiego.

Źródło: Władysław Kwaśniak, „Ruch oporu na Piaskach 1939-1945”, Czeladź, 1985.; Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 48.]; Napis na tablicy epitafijnej

 

Data urodzenia 1902-05-03
Data zgonu 1940-12-29
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content