Jeleń Stefan

Rodzina: ojciec Józef, matka Rozalia z d. Dubiel, żona Scholastyka

Zawód: pracownik magistratu miasta Czeladź

Był dozorcą łaźni miejskiej. Zginął dnia 29.12.1940 r. w wybuchu łaźni miejskiej na ul. Zamurnej, która stanowiła magazyn materiałów wybuchowych Związku Orła Białego Zagłębia Dąbrowskiego.

Źródło: www.czeladz.pl; Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 48.]

 

Data urodzenia 1895-00-00
Data zgonu 1940-12-29
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content