Zarychta Irena

Nazwisko rodowe: Pawlusińska

Rodzina: ojciec Seweryn, Józefa

Zatrudniona w rolnictwie w Dąbrówce Dolnej od lutego 1942 r. do października 1942 r. Następnie deportowana do III Rzeszy do pracy przymusowej w grudniu 1942 r., pracowała do stycznia 1945 r.

Źrodło: www.straty.pl

Data urodzenia 1925-02-03
Data zgonu 1998-12-31
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content