Lech Jan

Rodzina: ojciec Jan, matka Franciszek z d. Wikarek, żona Adelajda z d. Kamuda

Zawarł związek małżeński w Czeladzi dnia 28.12.1939 r. W 1940 r. został zabrany na przymusowe roboty do Niemiec i zatrudniony w fabryce w Jeleniej Górze.

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, 1041 Sąd Grodzki w Czeladzi, sygn. 1233.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content