Kuziński Kazimierz

Rodzina: syn Władysław i Czesław

Wywieziony na roboty przymusowe do Herb (obecnie pow. lubliniecki). Powrócił do domu w lutym 1945 r., wycieńczony i osłabiony, niebawem zmarł.

Źródło: relacje syna Władysława Kuzińskiego

 

Data urodzenia 1899-00-00
Data zgonu 1945-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content