Stachoń Roman

Harcerz, członek 5. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej, działacz konspiracyjny. Aresztowany w 1942 r. Zamordowany w sierpniu 1944 r.

Źródło: „Kronika Czeladzkiego Harcerstwa 1913-2005, t. 1, 1913-1956.”, Czeladź 2006.

Data urodzenia 1924-05-20
Data zgonu 1944-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content