Kołacz Eugeniusz

Osadzony w KL Auschwitz, zginął w obozie dnia 15.12.1943 r.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1926-01-12
Data zgonu 1943-12-15
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content