Maj Stanisława

Harcerka, działaczka Związku Orła Białego, żołnierz ZWZ. Atesztowana w maju 1942 r. i osadzona w KL Auschwitz. Zginęła w obozie.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi; „Kronika Czeladzkiego Harcerstwa 1913-2005, t. 1, 1913-1956.”, Czeladź 2006.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content