Monasterski Andrzej

Rodzina: ojciec Emil, matka Matylda z d. Wojowska/Wojońska, żona Maria z d. Kałandyk, syn Andrzej (1929 r.)

Adres: Czeladź-Piaski, Redenstr. 26

Zawód: robotnik

Ukończył szkołę powszechną i ogrodniczą. Służbę wojskową odbył w latach 1920-1921. Do pracy w kopalni „Czeladź” przystąpił w 1921 r. Aktywny działacz Związku Podoficerów Rezerwy oraz Związku Orła Białego na Piaskach. Aresztowany dnia 19.12.1941 r. i osadzony w KL Auschwitz. Zmarł w obozie dnia 23.04.1942 r. z powodu obrzęku płuc przy zapaleniu płuc.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Zeszyty Czeladzkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1901-05-23
Data zgonu 1942-04-23
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content