Pobiega Henryka

Aresztowana dnia 11.08.1943 r. i osadzona w KL Auschwitz. Zmarła w obozie dnia 18.02.1944 r.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1926-09-08
Data zgonu 1944-02-19
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content