Pobiega Stanisława

Aresztowana dnia 11.08.1943 r. i osadzona w KL Auschwitz. Zmarła w obozie w 1944 r.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1907-04-18
Data zgonu 1944-00-00
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content