Samolewicz Bolesław

Aresztowany dnia 11.08.1943 r. i osadzony w KL Auschwitz. Zmarł w obozie dnia 29.03.1944 r.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1907-07-13
Data zgonu 1944-03-29
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content