Głodek Stefan

Harcerz 91. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej. Zginął w partyzantce koło wsi Kije pow. Pińczów w 1943 r.

Źródło: „Kronika Czeladzkiego Harcerstwa 1913-2005, t. 1, 1913-1956.”, Czeladź 2006.

 

Data urodzenia 1924-00-00
Data zgonu 1943-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Kije
Skip to content