Postula Stanisław

Rodzina: ojciec Franciszek

Aresztowany dnia 17.09.1939 r. w Tarnopolu. Osadzony w obozie jenieckim w Karakub, następnie dnia 14.06.1940 r. trafił do obozu w Siewżełdorłagu i w lipcu 1940 r. do obozu w Juży. Dnia 03.09.1941 r. po ogłoszeniu amnestii dla jeńców polskich wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w Tatiszczewie.

Źródło: www.indeksrepresjonowanych.pl

Data urodzenia 1903-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Skip to content