Chmiel Józef

Rodzian: ojciec Marcin, żona Julia z d. Skopińska, córka Stefania

Zawód: górnik

W marcu 1922 r. przybył do Czeladzi, pracował w kopalni „Saturn”. Związany z Centralnym Związkiem Górników i Komunistyczą Partią Robotniczą Polski. W 1937 r. za działalność komunistyczną został wywieziony do obozu w Berezie Kartuskiej, gdzie przebywał ponad rok.

W listopadzie 1939 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Za próbę nawiązania kontaktu z niemeickimi i francuskimi komunistami został osadzony w więzieniu hitlerowskim. W 1943 r. zezwolono na jego powrót do Czeladzi z powodu złego stanu zdrowia. Po powrocie pracował w elektrowni w Będzinie. Dnia 01.02.1945 roku objął stanowisko burmistrza miasta Czeladź, które piastował do lipca 1947 r.. W kwietniu 1949 r. został mianowany na wicedyrektora kopani „Sosnowiec”, po miesiącu przeniesiono go na kopalnie „Gen. Zawadzki”. Następnie objął stanowisko dyrektora naczelnego kopalni „Victoria” w Wałbrzychu. W ostatnich latach życia pracował w Przedsiebiorstwie Robór Górniczych w Sosnowcu w charakterze górnika.

Źródło: Henryk Rechowicz, „Komunistyczny samorząd Czeladzi”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976.

Data urodzenia 1897-02-02
Data zgonu 1955-07-08
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content