Wójcik Antoni

Rodzina: ojciec Antoni, matka Julia, dwoje dzieci: syn Józef, córka Zofia

Zawód: górnik

Początkowo pracował jako służba u bogatych gospodarzy, następnie wyjechał do Niemie, gdzie pracował we dworze. Przybył do Czeladzi w 1912 r., gdzie otrzymał pracę w kopalni „Saturn”. Uczestniczył w strajkach w 1917 r. i 1918 r. Należał do KPRP i klasowego związku górników. Był znanym działaczem, został powołany w skład Komitetu Dzielnicowego KPP, w którym pełnił fukcję sekretarza oraz technika. W 1927 r. wraz z innymi działaczami został aresztowany i osadzony na 2 lata w więzieniu. Do wybuchu wojny pozostawał bezrobotny. Został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, nawiązywał kontakty z niemieckimi komunistami i prowadził walkę sabotażową. Dwoje jego dzieci zginęło z rąk okupanta. Po wyzwoleniu powrócił do Czeladzi na początku maja 1945 r. Podjął pracę w Szpitalu Miejskim jako dozorca. Zmarł dnia 06.07.1958 r.

Źródło: Henryk Rechowicz, „Komunistyczny samorząd Czeladzi”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976.

Data urodzenia 1891-12-26
Data zgonu 1958-07-06
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content