Krawczyk Roman

Rodzina: ojciec Kazimierz (górnik kopalni „Grodziec”), matka Apolonia z d. Chachulska

Zawód: murarz

Po śmierci ojca w 1907 r. podjął pracę przy murarzach, następnie w latach 1909-1924 pracował w kopalni „Saturn” jako murarz. W 1917 r. wstąpił do PPS-Lewicy, uczestniczył w manifestacjach i strajkach. Brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich i tworzeniu Czerwonej Gwardii przy kopalni „Saturn”, w której działał również po zakazaniu jej działalności. Aresztowany i pozbawiony pracy za działalność komunistyczną. Aż do wybuchu wojny pozostawał bezrobotny. Wywieziony na roboty przymusowe. Po wyzwoleniu wrócił do Czeladzi i wstąpił do PPR i ORMO. Pracował jako brygadzista w Zarządzie Miejskim, oraz był ławnikiem w Specjalnym Sądzie Karnym w Katowicach i Sądzie Powiatowym.

Zmarł dnia 24.06.1969 r.

Źródło: Henryk Rechowicz, „Komunistyczny samorząd Czeladzi”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976.

 

Data urodzenia 1894-02-10
Data zgonu 1969-06-24
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content