Rak Józef

Rodzina: ojciec Józef, matka Franciszka

Po pracy jako służba bogatych chłopków, podjął pracę na kolei w 1918 r. W 1920 r. zosta powołany do odbycia służby wojskowej, po jej zakończeniu w 1923 r. otrzymał pracę w kopalni „Saturn”. Włączył się w strajk. W 1926 r. został zwolniny z pracy za działalność komunistyczną i do wybuchu wojny pozostawał bezrobotny. Był kilkukrotnie aresztowany i osadzany w doranym areszcie. 15.04.1939 r. został osadzont w Berezie Kartuskiej, skąd wyzwoliła wojna. Po powrocie do Czeladzi został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Powrócił do Czeladzi początkiem maja 1945 r. W 1947 r. rozpoczał pracę w samorzadzie miejskim, do 1950 r. pełnił funkcje prezydenta Czeladzi. Stale był aktywnym działaczem partyjnym. Zmarł 24.12.1972 r. w Czeladzi.

Źródło: Henryk Rechowicz, „Komunistyczny samorzad Czeladzi”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976.

Data urodzenia 1900-09-25
Data zgonu 1972-12-24
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content